18.05.2017
Smågrisenotering udarbejdet af Videncenter for Svineproduktion
Smågrisenoteringen mandag den 22.05.2017Uge 21
Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret. Markedsnoteringen for øko-grise er uændret.
Beregnet smågrisenotering
Basis 267,57 0,00235,00446,02 0,00397,83
SPF + Myc 272,57 0,00240,00451,02 0,00402,83
SPF 276,57 0,00244,00455,02 0,00406,83
Økologi - - - 1061,93 0,001068,20
Markedstillæg
UK-tillæg DC 10,00 0,0010,0011,00 0,0011,00
UK-tillæg Tican 11,85 0,0014,7612,85 0,0016,68
Tillæg (basis indkøbte LY-sopolte) 6,00 0,00-6,00 0,00-
Antonius 11,00 0,0013,5429,00 0,0030,08
SPF - Markedsnoteringer
Vejledende pris
(+/- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
SPF Danmark Region 1 PRRS negativ 325 0248555 0440
PRRS positiv 315 0238550 0423
SPF Danmark Region 2 og 3 PRRS negativ 335 0258555 0440
PRRS positiv 315 0238550 0423
Konventionel - Markedsnotering
Nordjysk Smågrisesalg 305 0225520 0406
Midtjysk Smågrisesalg ---530 0409
Vestjysk Smågrisesalg 315 0221525 0410
SPF Danmark Sundst: Ukendt/konv. m. PRRS-dekl.
Vejledende pris
(+- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
310 0233535 0409
SLS, Østlige Øer 310+10216530+10410
Bette Gris 310 0233535+10418
Eksportnotering
Porc-Ex A/S Clean Blue (ren Blå SPF) ---550 0459
PRRS negativ - - - 550 0453
PRRS positiv - - - 515 0436
Kg-regulering
Smågrise, kr. pr. kg
Kg regulering 5-7 kg er lig kg regulering 7-9 kg + 3 kr.
12,837,537,606,286,34
Øko. smågrise, kr. pr. kg --16,9516,5015,86
Midtjysk Smågrisesalg fast kg regulering ± 6 kr. pr. kg
Forudsætninger søer smågrise slagtesvin
Notering (Danish Crown, kr. pr. kg) 8,20 - 11,60
Foderpriser, kr pr. FEsv 1,51 2,04 1,52
DB/gris - 234 209
0-punktspriser, kr (7 kg, 30kg, afregningspris) 217 371 10,57

Copyright: Videncenter for Svineproduktion Ophavsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Videncenter for Svineproduktion påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.