19.04.2018
Smågrisenotering udarbejdet af Videncenter for Svineproduktion
Smågrisenoteringen mandag den 23.04.2018Uge 17
Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret. Markedsnoteringen for Øko-grise er uændret
Beregnet smågrisenotering
Basis 191,65 0,00224,76341,69 0,00386,22
SPF + Myc 196,65 0,00229,76346,69 0,00391,22
SPF 200,65 0,00233,76350,69 0,00395,22
Økologi - - - 932,03 0,00967,32
Markedstillæg
UK-tillæg DC 11,04 0,0010,9012,04 0,0011,90
UK-tillæg Tican 11,85 0,0011,8512,85 0,0012,85
Tillæg (basis indkøbte LY-sopolte) 6,00 0,00-6,00 0,00-
Antonius 12,00 0,0011,4233,00 0,0030,69
SPF - Markedsnoteringer
Vejledende pris
(+/- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
SPF Danmark Region 1 PRRS negativ 260 0256440 0443
PRRS positiv 250 0246410 0423
SPF Danmark Region 2 og 3 PRRS negativ 270 0266440 0443
PRRS positiv 260 0255410 0423
Konventionel - Markedsnotering
Nordjysk Smågrisesalg 265 0242405 0410
Midtjysk Smågrisesalg ---400 0415
Vestjysk Smågrisesalg 265 0249400 0417
SPF Danmark Sundst: Ukendt/konv. m. PRRS-dekl.
Vejledende pris
(+- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
245 0241385 0400
SLS, Østlige Øer 250 0250380 0405
Bette Gris 260 0253400 0422
Eksportnotering
Porc-Ex A/S Clean Blue (ren Blå SPF) ---475+35444
PRRS negativ - - - 470+35438
PRRS positiv - - - 440+25415
Kg-regulering
Smågrise, kr. pr. kg
Kg regulering 5-7 kg er lig kg regulering 7-9 kg + 3 kr.
8,948,266,265,205,22
Øko. smågrise, kr. pr. kg --14,7515,0916,39
Midtjysk Smågrisesalg fast kg regulering ± 5 kr. pr. kg
Forudsætninger søer smågrise slagtesvin
Notering (Danish Crown, kr. pr. kg) 6,30 - 8,90
Foderpriser, kr pr. FEsv 1,56 2,12 1,54
DB/gris - 124 98
0-punktspriser, kr (7 kg, 30kg, afregningspris) 216 377 10,64

Copyright: Videncenter for Svineproduktion Ophavsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Videncenter for Svineproduktion påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.