22.06.2017
Smågrisenotering udarbejdet af Videncenter for Svineproduktion
Smågrisenoteringen mandag den 26.06.2017Uge 26
Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret. Markedsnoteringen for øko-grise er uændret.
Beregnet smågrisenotering
Basis 267,49 0,00238,76449,41 0,00403,71
SPF + Myc 272,49 0,00243,76454,41 0,00408,71
SPF 276,49 0,00247,76458,41 0,00412,71
Økologi - - - 1061,93 0,001065,35
Markedstillæg
UK-tillæg DC 11,04 0,0010,0412,04 0,0011,04
UK-tillæg Tican 11,85 0,0014,4512,85 0,0016,28
Tillæg (basis indkøbte LY-sopolte) 6,00 0,00-6,00 0,00-
Antonius 11,00 0,0012,1329,00 0,0029,27
SPF - Markedsnoteringer
Vejledende pris
(+/- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
SPF Danmark Region 1 PRRS negativ 305-10261545-10458
PRRS positiv 295-10251525-10442
SPF Danmark Region 2 og 3 PRRS negativ 315-10271545-10458
PRRS positiv 305-10251525-10442
Konventionel - Markedsnotering
Nordjysk Smågrisesalg 305 0238530 0425
Midtjysk Smågrisesalg ---530 0428
Vestjysk Smågrisesalg 315 0235525 0428
SPF Danmark Sundst: Ukendt/konv. m. PRRS-dekl.
Vejledende pris
(+- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
290-10246510-10428
SLS, Østlige Øer 310 0230530 0428
Bette Gris 310 0246535 0436
Eksportnotering
Porc-Ex A/S Clean Blue (ren Blå SPF) ---540-10475
PRRS negativ - - - 530-10468
PRRS positiv - - - 515 0450
Kg-regulering
Smågrise, kr. pr. kg
Kg regulering 5-7 kg er lig kg regulering 7-9 kg + 3 kr.
12,638,107,826,146,20
Øko. smågrise, kr. pr. kg --16,9516,5015,86
Midtjysk Smågrisesalg fast kg regulering ± 6 kr. pr. kg
Forudsætninger søer smågrise slagtesvin
Notering (Danish Crown, kr. pr. kg) 8,20 - 11,60
Foderpriser, kr pr. FEsv 1,51 2,03 1,52
DB/gris - 238 206
0-punktspriser, kr (7 kg, 30kg, afregningspris) 215 372 10,55

Copyright: Videncenter for Svineproduktion Ophavsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Videncenter for Svineproduktion påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.