14.06.2018
Smågrisenotering udarbejdet af Videncenter for Svineproduktion
Smågrisenoteringen mandag den 18.06.2018Uge 25
Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret. . Markedsnoteringen for Øko-grise er faldet med 25 øre.
Beregnet smågrisenotering
Basis 188,10 0,00213,23338,17 0,00370,42
SPF + Myc 193,10 0,00218,23343,17 0,00375,42
SPF 197,10 0,00222,23347,17 0,00379,42
Økologi - - - 892,12-10,31945,18
Markedstillæg
UK-tillæg DC 11,04 0,0011,0412,04 0,0012,04
UK-tillæg Tican 11,85 0,0011,8512,85 0,0012,85
Tillæg (basis indkøbte LY-sopolte) 6,00 0,00-6,00 0,00-
Antonius 12,00 0,0011,5833,00 0,0031,31
SPF - Markedsnoteringer
Vejledende pris
(+/- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
SPF Danmark Region 1 PRRS negativ 205-15242360-20420
PRRS positiv 195-15232345-20397
SPF Danmark Region 2 og 3 PRRS negativ 215-15252360-20420
PRRS positiv 205-15242345-20397
Konventionel - Markedsnotering
Nordjysk Smågrisesalg 215-10232350-10387
Midtjysk Smågrisesalg ---365 0392
Vestjysk Smågrisesalg 250 0240380 0396
SPF Danmark Sundst: Ukendt/konv. m. PRRS-dekl.
Vejledende pris
(+- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
190-15227335-20374
SLS, Østlige Øer 245 0241375 0382
Bette Gris 215-35243360-20399
Eksportnotering
Porc-Ex A/S Clean Blue (ren Blå SPF) ---385-25423
PRRS negativ - - - 380-25417
PRRS positiv - - - 365-10396
Kg-regulering
Smågrise, kr. pr. kg
Kg regulering 5-7 kg er lig kg regulering 7-9 kg + 3 kr.
9,317,946,265,255,28
Øko. smågrise, kr. pr. kg --14,2714,7916,01
Midtjysk Smågrisesalg fast kg regulering ± 5 kr. pr. kg
Forudsætninger søer smågrise slagtesvin
Notering (Danish Crown, kr. pr. kg) 6,10 - 8,90
Foderpriser, kr pr. FEsv 1,56 2,16 1,58
DB/gris - 118 92
0-punktspriser, kr (7 kg, 30kg, afregningspris) 216 379 10,78

Copyright: Videncenter for Svineproduktion Ophavsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Videncenter for Svineproduktion påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.