07.12.2017
Smågrisenotering udarbejdet af Videncenter for Svineproduktion
Smågrisenoteringen mandag den 11.12.2017Uge 50
Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret. Markedsnoteringen for Øko-grise er uændret.
Beregnet smågrisenotering
Basis 211,60 0,00237,23367,04 0,00403,13
SPF + Myc 216,60 0,00242,23372,04 0,00408,13
SPF 220,60 0,00246,23376,04 0,00412,13
Økologi - - - 916,97 0,001007,83
Markedstillæg
UK-tillæg DC 11,04 0,0010,5212,04 0,0011,52
UK-tillæg Tican 11,85 0,0013,0012,85 0,0014,37
Tillæg (basis indkøbte LY-sopolte) 6,00 0,00-6,00 0,00-
Antonius 12,00 0,0011,0633,00 0,0029,23
SPF - Markedsnoteringer
Vejledende pris
(+/- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
SPF Danmark Region 1 PRRS negativ 210 0275365 0476
PRRS positiv 200 0265345 0459
SPF Danmark Region 2 og 3 PRRS negativ 220 0285365 0476
PRRS positiv 210 0270345 0459
Konventionel - Markedsnotering
Nordjysk Smågrisesalg 190 0253330 0441
Midtjysk Smågrisesalg ---340 0447
Vestjysk Smågrisesalg 200+20256345 0449
SPF Danmark Sundst: Ukendt/konv. m. PRRS-dekl.
Vejledende pris
(+- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
195 0260320 0440
SLS, Østlige Øer 205 0260330 0441
Bette Gris 210 0267345 0456
Eksportnotering
Porc-Ex A/S Clean Blue (ren Blå SPF) ---385 0484
PRRS negativ - - - 380 0477
PRRS positiv - - - 345 0459
Kg-regulering
Smågrise, kr. pr. kg
Kg regulering 5-7 kg er lig kg regulering 7-9 kg + 3 kr.
9,549,086,345,345,47
Øko. smågrise, kr. pr. kg --14,9514,9616,10
Midtjysk Smågrisesalg fast kg regulering ± 5 kr. pr. kg
Forudsætninger søer smågrise slagtesvin
Notering (Danish Crown, kr. pr. kg) 6,10 - 9,60
Foderpriser, kr pr. FEsv 1,45 2,00 1,48
DB/gris - 158 130
0-punktspriser, kr (7 kg, 30kg, afregningspris) 213 368 10,38

Copyright: Videncenter for Svineproduktion Ophavsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Videncenter for Svineproduktion påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.