17.08.2017
Smågrisenotering udarbejdet af Videncenter for Svineproduktion
Smågrisenoteringen mandag den 21.08.2017Uge 34
Noteringen for slagtesvin er faldet med 20 øre. Søer og orner er uændret. Markedsnoteringen for øko-grise er uændret.
Beregnet smågrisenotering
Basis 245,16-6,00241,05415,89-8,79407,55
SPF + Myc 250,16-6,00246,05420,89-8,79412,55
SPF 254,16-6,00250,05424,89-8,79416,55
Økologi - - - 984,79-8,191050,69
Markedstillæg
UK-tillæg DC 11,04 0,0010,2012,04 0,0011,20
UK-tillæg Tican 11,85 0,0013,9712,85 0,0015,64
Tillæg (basis indkøbte LY-sopolte) 6,00 0,00-6,00 0,00-
Antonius 11,00 0,0011,4029,00 0,0029,00
SPF - Markedsnoteringer
Vejledende pris
(+/- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
SPF Danmark Region 1 PRRS negativ 270 0271485 0475
PRRS positiv 260 0261465 0459
SPF Danmark Region 2 og 3 PRRS negativ 280 0281485 0475
PRRS positiv 270 0263465 0459
Konventionel - Markedsnotering
Nordjysk Smågrisesalg 250 0249435 0441
Midtjysk Smågrisesalg ---445 0445
Vestjysk Smågrisesalg 270 0251445 0446
SPF Danmark Sundst: Ukendt/konv. m. PRRS-dekl.
Vejledende pris
(+- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
255 0256440 0442
SLS, Østlige Øer 280 0248440 0443
Bette Gris 270 0260465 0454
Eksportnotering
Porc-Ex A/S Clean Blue (ren Blå SPF) ---485+15488
PRRS negativ - - - 480+20481
PRRS positiv - - - 465+15463
Kg-regulering
Smågrise, kr. pr. kg
Kg regulering 5-7 kg er lig kg regulering 7-9 kg + 3 kr.
11,278,127,265,895,92
Øko. smågrise, kr. pr. kg --15,8415,8415,15
Midtjysk Smågrisesalg fast kg regulering ± 6 kr. pr. kg
Forudsætninger søer smågrise slagtesvin
Notering (Danish Crown, kr. pr. kg) 6,90 - 10,80
Foderpriser, kr pr. FEsv 1,51 2,03 1,52
DB/gris - 203 173
0-punktspriser, kr (7 kg, 30kg, afregningspris) 216 373 10,56

Copyright: Videncenter for Svineproduktion Ophavsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Videncenter for Svineproduktion påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.