21.09.2017
Smågrisenotering udarbejdet af Videncenter for Svineproduktion
Smågrisenoteringen mandag den 25.09.2017Uge 39
Noteringen for slagtesvin er faldet med 20 øre. Søer og orner er faldet med 30 øre. Markedsnoteringen for øko-grise er uændret.
Beregnet smågrisenotering
Basis 232,38-5,67240,86397,33-8,42407,62
SPF + Myc 237,38-5,67245,86402,33-8,42412,62
SPF 241,38-5,67249,86406,33-8,42416,62
Økologi - - - 957,24-7,661039,31
Markedstillæg
UK-tillæg DC 11,04 0,0010,3012,04 0,0011,30
UK-tillæg Tican 11,85 0,0013,6712,85 0,0015,24
Tillæg (basis indkøbte LY-sopolte) 6,00 0,00-6,00 0,00-
Antonius 11,00 0,0011,1229,00 0,0029,00
SPF - Markedsnoteringer
Vejledende pris
(+/- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
SPF Danmark Region 1 PRRS negativ 240-15275465-10480
PRRS positiv 230-15265435-15464
SPF Danmark Region 2 og 3 PRRS negativ 250-15285465-10480
PRRS positiv 240-15268435-15464
Konventionel - Markedsnotering
Nordjysk Smågrisesalg 250 0253435 0445
Midtjysk Smågrisesalg ---445 0450
Vestjysk Smågrisesalg 270 0257445 0451
SPF Danmark Sundst: Ukendt/konv. m. PRRS-dekl.
Vejledende pris
(+- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
225-15260410-15446
SLS, Østlige Øer 260-10255420-10447
Bette Gris 245-20264435-20458
Eksportnotering
Porc-Ex A/S Clean Blue (ren Blå SPF) ---475-10491
PRRS negativ - - - 470-10485
PRRS positiv - - - 450-15466
Kg-regulering
Smågrise, kr. pr. kg
Kg regulering 5-7 kg er lig kg regulering 7-9 kg + 3 kr.
10,699,086,815,565,70
Øko. smågrise, kr. pr. kg --15,4515,6214,90
Midtjysk Smågrisesalg fast kg regulering ± 6 kr. pr. kg
Forudsætninger søer smågrise slagtesvin
Notering (Danish Crown, kr. pr. kg) 6,50 - 10,30
Foderpriser, kr pr. FEsv 1,45 2,00 1,48
DB/gris - 188 159
0-punktspriser, kr (7 kg, 30kg, afregningspris) 213 369 10,40

Copyright: Videncenter for Svineproduktion Ophavsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Videncenter for Svineproduktion påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.