16.11.2017
Smågrisenotering udarbejdet af Videncenter for Svineproduktion
Smågrisenoteringen mandag den 20.11.2017Uge 47
Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret. Markedsnoteringen for øko-grise er uændret.
Beregnet smågrisenotering
Basis 211,84 0,00238,86367,29 0,00405,30
SPF + Myc 216,84 0,00243,86372,29 0,00410,30
SPF 220,84 0,00247,86376,29 0,00414,30
Økologi - - - 917,33 0,001016,41
Markedstillæg
UK-tillæg DC 11,04 0,0010,4612,04 0,0011,46
UK-tillæg Tican 11,85 0,0013,1812,85 0,0014,61
Tillæg (basis indkøbte LY-sopolte) 6,00 0,00-6,00 0,00-
Antonius 11,00 0,0011,0029,00 0,0029,00
SPF - Markedsnoteringer
Vejledende pris
(+/- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
SPF Danmark Region 1 PRRS negativ 210 0277365 0480
PRRS positiv 200 0267345 0462
SPF Danmark Region 2 og 3 PRRS negativ 220 0287365 0480
PRRS positiv 210 0271345 0462
Konventionel - Markedsnotering
Nordjysk Smågrisesalg 190 0254330 0444
Midtjysk Smågrisesalg ---340 0449
Vestjysk Smågrisesalg 180 0257345-20451
SPF Danmark Sundst: Ukendt/konv. m. PRRS-dekl.
Vejledende pris
(+- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
195 0262320 0443
SLS, Østlige Øer 205 0259320 0444
Bette Gris 210 0267345 0458
Eksportnotering
Porc-Ex A/S Clean Blue (ren Blå SPF) ---340 0487
PRRS negativ - - - 335 0480
PRRS positiv - - - 315 0462
Kg-regulering
Smågrise, kr. pr. kg
Kg regulering 5-7 kg er lig kg regulering 7-9 kg + 3 kr.
9,539,096,345,345,47
Øko. smågrise, kr. pr. kg --14,9414,9616,10
Midtjysk Smågrisesalg fast kg regulering ± 5 kr. pr. kg
Forudsætninger søer smågrise slagtesvin
Notering (Danish Crown, kr. pr. kg) 5,90 - 9,60
Foderpriser, kr pr. FEsv 1,45 2,00 1,48
DB/gris - 158 130
0-punktspriser, kr (7 kg, 30kg, afregningspris) 213 369 10,39

Copyright: Videncenter for Svineproduktion Ophavsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Videncenter for Svineproduktion påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.