Skift til egenberegning for økologisk produktion
Forudsætning (almindelig produktion) Værdi Enhed
Slagtesvinenotering Kr. per kg.
Notering søer Kr. per kg.
Sofoder Kr. per FEso.
Smågrisefoder bl. 1 Kr. per FEsv.
Smågrisefoder bl. 2 Kr. per FEsv.
Slagtesvinefoder Kr. per FEsv.
Kalkule smågrisepris-
Smågrisepris
Basis 191,63191,63217,83341,69341,69376,71
Markedstillæg
Tillæg (basis indkøbte LY-sopolte) 6,00 0,00-6,00 0,00-
Kg-regulering
Smågrise, kr. pr. kg
Kg regulering 5-7 kg er lig kg regulering 7-9 kg + 3 kr.
9,348,006,265,205,22
Pris for specifik smågrisevægtkg
Pris for smågris på 10,00 kg under de givne forudsætninger218,31kr.

Copyright: Videncenter for Svineproduktion Ophavsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Videncenter for Svineproduktion påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.