Priser Egne aktuelle tal Egne alternative tal Gevinst ved alternativ Årstidskorr.
DC notering 13,800,0013,80
Efterbetaling 0,00
Korr. for transport, vægt, kødpct 0,00
Årstidskorrektion til notering0,60
Kontrakttillæg, kr pr kg (UK,antonius,) 0,00
Afregningspris 0,00
Slagtevægt, kg 0,00
Salgspris pr slagtegris 1.3501.35001.403
Vægt af overførte/købte grise, kg 0,00
Notering overførte/købte grise, kr. 5165160516
Korrektion til prisen 0
Pris pr overført/købt gris, kr 5165160516
Slagtegrisefoder, pris pr FEsv 0,00
Forudsætninger
Antal stipladser 2.5002.500
Antal producerede grise årligt 10.45810.458010.458
Producerede grise pr stiplads årligt 4,184,180,004,18
FEsv pr kg tilvækst 0,00
Daglig tilvækst, g 0
Kødpct. 0,0
Døde/kass, % 0,00
Økonomi
Brutto indtægt pr gris 8348340,00887
Tab på døde grise 18,5818,580,0018,58
Foderudgift 6156150615
Veterinære omkostninger pr gris 0,00
Div. udgifter (daka,rodebesk.,andet) 0,00
Transport pr. gris 0,00
Resultat
DB pr produceret slagtegris, kr 167,61167,610,00220,53
DB2 pr produceret slagtegris, kr 96,7896,780,00149,70
DB besætning, kr. 1.721.3271.721.32702.264.812
Hent som pdf

Copyright: Landbrug og Fødevarer Sektor for gris Ophavsretten tilhører Landbrug og Fødevarer Sektor for gris. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Landbrug og Fødevarer Sektor for gris påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.