Priser Egne aktuelle tal Egne alternative tal Gevinst ved alternativ Årstidskorr.
DC notering 12,300,0012,30
Efterbetaling 0,00
Korr. for transport, vægt, kødpct 0,00
Årstidskorrektion til notering0,55
Kontrakttillæg, kr pr kg (UK,antonius,) 0,00
Afregningspris 0,00
Slagtevægt, kg 0,00
Salgspris pr slagtegris 1.1791.17901.227
Vægt af overførte/købte grise, kg 0,00
Notering overførte/købte grise, kr. 4744740474
Korrektion til prisen 0
Pris pr overført/købt gris, kr 4744740474
Slagtegrisefoder, pris pr FEsv 0,00
Forudsætninger
Antal stipladser 2.5002.500
Antal producerede grise årligt 10.63710.637010.637
Producerede grise pr stiplads årligt 4,254,250,004,25
FEsv pr kg tilvækst 0,00
Daglig tilvækst, g 0
Kødpct. 0,0
Døde/kass, % 0,00
Økonomi
Brutto indtægt pr gris 7057050,00754
Tab på døde grise 16,5816,580,0016,58
Foderudgift 4894890489
Veterinære omkostninger pr gris 0,00
Div. udgifter (daka,rodebesk.,andet) 0,00
Transport pr. gris 0,00
Resultat
DB pr produceret slagtegris, kr 165,78165,780,00213,96
DB2 pr produceret slagtegris, kr 88,6288,620,00136,80
DB besætning, kr. 1.732.5551.732.55502.236.077
Hent som pdf

Copyright: Landbrug og Fødevarer Sektor for gris Ophavsretten tilhører Landbrug og Fødevarer Sektor for gris. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Landbrug og Fødevarer Sektor for gris påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.