Priser Egne aktuelle tal Egne alternative tal Gevinst ved alternativ Årstidskorr.
DC notering 11,700,0011,70
Efterbetaling 0,00
Korr. for transport, vægt, kødpct 0,00
Årstidskorrektion til notering0,60
Kontrakttillæg, kr pr kg (UK,antonius,) 0,00
Afregningspris 0,00
Slagtevægt, kg 0,00
Salgspris pr slagtesvin 1.0961.09601.148
Vægt af overførte/købte grise, kg 0,00
Notering overførte/købte grise, kr. 4614610461
Korrektion til prisen 0
Pris pr overført/købt gris, kr 4614610461
Slagtesvinefoder, pris pr FEsv 0,00
Forudsætninger
Antal stipladser 2.5002.500
Antal producerede grise årligt 10.11310.113010.113
Producerede grise pr stiplads årligt 4,054,050,004,05
FEsv pr kg tilvækst 0,00
Daglig tilvækst, g 0
Kødpct. 0,0
Døde/kass, % 0,00
Økonomi
Brutto indtægt pr gris 6356350,00687
Tab på døde grise 14,2814,280,0014,28
Foderudgift 3743740374
Veterinære omkostninger pr gris 0,00
Div. udgifter (daka,rodebesk.,andet) 0,00
Transport pr. gris 0,00
Resultat
DB pr produceret slagtesvin, kr 216,80216,800,00268,82
DB2 pr produceret slagtesvin, kr 153,67153,670,00205,69
DB besætning, kr. 2.158.5132.158.51302.676.430
Hent som pdf

Copyright: SEGES Svineproduktion Ophavsretten tilhører SEGES Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. SEGES Svineproduktion påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.