Priser Egne aktuelle tal Egne alternative tal Gevinst ved alternativ
DC notering 13,600,00
Vægt af overførte/købte grise, kg 0,00
Vægt af solgte grise, kg 0,00
Notering overførte/købte grise 3333330
Korrektion til prisen 0
Pris pr overført/købt gris, kr 3333330
Notering overførte/solgte grise 5475470
Korrektion til prisen 0
Pris pr solgt gris 5475470
Startfoder, pris pr FEsv 0,00
Smågrisefoder, pris pr FEsv 0,00
Forudsætninger
Antal indsatte grise 0
Stalddage pr gris, ekskl. rengøring 0
FEsv pr kg tilvækst 0,00
Startfoder pr gris, FEsv 0,00
Daglig tilvækst, g 4424420
Døde, % 0,00
Økonomi
Brutto indtægt pr gris 214,07214,070,00
Tab på døde grise 10,3210,320,00
Foderudgift startfoder 25,8725,870,00
Foderudgift smågrisefoder 62,0562,050,00
Veterinære omkostninger pr gris 0,00
Div. udgifter (daka,rodebesk.,andet) 0,00
Transport pr. gris 0,00
Resultat
DB pr produceret gris, kr 96,9796,970,00
DB pr besætning, kr. 1.909.2751.909.2750
Hent som pdf

Copyright: SEGES Svineproduktion Ophavsretten tilhører SEGES Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. SEGES Svineproduktion påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.