Priser Egne aktuelle tal Egne alternative tal Gevinst ved alternativ
DC notering 11,800,00
Vægt af overførte/købte grise, kg 0,00
Vægt af solgte grise, kg 0,00
Notering overførte/købte grise 2622620
Korrektion til prisen 0
Pris pr overført/købt gris, kr 2622620
Notering overførte/solgte grise 4554550
Korrektion til prisen 0
Pris pr solgt gris 4554550
Startfoder, pris pr FEsv 0,00
Smågrisefoder, pris pr FEsv 0,00
Forudsætninger
Antal indsatte grise 0
Stalddage pr gris, ekskl. rengøring 0
FEsv pr kg tilvækst 0,00
Startfoder pr gris, FEsv 0,00
Daglig tilvækst, g 4424420
Døde, % 0,00
Økonomi
Brutto indtægt pr gris 193,23193,230,00
Tab på døde grise 11,2711,270,00
Foderudgift startfoder 28,7528,750,00
Foderudgift smågrisefoder 76,7976,790,00
Veterinære omkostninger pr gris 0,00
Div. udgifter (daka,rodebesk.,andet) 0,00
Transport pr. gris 0,00
Resultat
DB pr produceret gris, kr 54,0154,010,00
DB pr besætning, kr. 1.056.9851.056.9850
Hent som pdf

Copyright: Landbrug og Fødevarer Sektor for gris Ophavsretten tilhører Landbrug og Fødevarer Sektor for gris. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Landbrug og Fødevarer Sektor for gris påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.