Priser Egne aktuelle tal Egne alternative tal Gevinst ved alternativ
DC notering 11,700,00
Vægt af overførte/købte grise, kg 0,00
Vægt af solgte grise, kg 0,00
Notering overførte/købte grise 2712710
Korrektion til prisen 0
Pris pr overført/købt gris, kr 2712710
Notering overførte/solgte grise 4614610
Korrektion til prisen 0
Pris pr solgt gris 4614610
Startfoder, pris pr FEsv 0,00
Smågrisefoder, pris pr FEsv 0,00
Forudsætninger
Antal indsatte grise 0
Stalddage pr gris, ekskl. rengøring 0
FEsv pr kg tilvækst 0,00
Startfoder pr gris, FEsv 0,00
Daglig tilvækst, g 4424420
Døde, % 0,00
Økonomi
Brutto indtægt pr gris 189,20189,200,00
Tab på døde grise 8,418,410,00
Foderudgift startfoder 25,8725,870,00
Foderudgift smågrisefoder 67,7967,790,00
Veterinære omkostninger pr gris 0,00
Div. udgifter (daka,rodebesk.,andet) 0,00
Transport pr. gris 0,00
Resultat
DB pr produceret gris, kr 68,2768,270,00
DB pr besætning, kr. 1.344.2001.344.2000
Hent som pdf

Copyright: SEGES Svineproduktion Ophavsretten tilhører SEGES Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. SEGES Svineproduktion påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.