Priser Egne aktuelle tal Egne alternative tal Gevinst ved alternativ
DC notering 12,600,00
Vægt af overførte/købte grise, kg 0,00
Vægt af solgte grise, kg 0,00
Notering overførte/købte grise 2602600
Korrektion til prisen 0
Pris pr overført/købt gris, kr 2602600
Notering overførte/solgte grise 4774770
Korrektion til prisen 0
Pris pr solgt gris 4774770
Startfoder, pris pr FEsv 0,00
Smågrisefoder, pris pr FEsv 0,00
Forudsætninger
Antal indsatte grise 0
Stalddage pr gris, ekskl. rengøring 0
FEsv pr kg tilvækst 0,00
Startfoder pr gris, FEsv 0,00
Daglig tilvækst, g 4424420
Døde, % 0,00
Økonomi
Brutto indtægt pr gris 217,23217,230,00
Tab på døde grise 10,1310,130,00
Foderudgift startfoder 35,7535,750,00
Foderudgift smågrisefoder 108,39108,390,00
Veterinære omkostninger pr gris 0,00
Div. udgifter (daka,rodebesk.,andet) 0,00
Transport pr. gris 0,00
Resultat
DB pr produceret gris, kr 40,4840,480,00
DB pr besætning, kr. 793.821793.8210
Hent som pdf

Copyright: Landbrug og Fødevarer Sektor for gris Ophavsretten tilhører Landbrug og Fødevarer Sektor for gris. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Landbrug og Fødevarer Sektor for gris påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.