Priser Egne aktuelle tal Egne alternative tal Gevinst ved alternativ
DC notering 12,900,00
Vægt af frav/solgte grise, kg 0,00
Beregnet notering 2962960
Korrektion til prisen 0
Pris pr solgt/overført grise, kr 2962960
Sofoder, pris pr FEso 0,00
Forudsætninger
Antal søer 0
Diegivningsdage pr kuld 0
Spildfoderdage pr kuld 0
Levendefødte pr kuld 0,00
Døde i dieperioden, % 0,00
Fravænnede grise pr kuld 15,2915,290,00
Kuld pr. årsso 2,232,230,00
Fravænnede grise pr årsso 34,1634,160,00
Sofoder, FEso pr so 0
Økonomi
Overførte/solgte grise, pr so 10.12410.1240
Foderudgift, pr so 3.5233.5230
Veterinære omkost. pr so 0
Div. udgifter(daka,gen,KS,avl,andet) 0
Resultat
DB pr årsso, kr. 5.1975.1970
DB pr produceret gris, kr 1521520
DB besætning, kr 5.196.9655.196.9650
Hent som pdf

Copyright: Landbrug og Fødevarer Sektor for gris Ophavsretten tilhører Landbrug og Fødevarer Sektor for gris. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Landbrug og Fødevarer Sektor for gris påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.