Priser Egne aktuelle tal Egne alternative tal Gevinst ved alternativ
DC notering 11,700,00
Vægt af frav/solgte grise, kg 0,00
Beregnet notering 2712710
Korrektion til prisen 0
Pris pr solgt/overført grise, kr 2712710
Sofoder, pris pr FEso 0,00
Forudsætninger
Antal søer 0
Diegivningsdage pr kuld 0
Spildfoderdage pr kuld 0
Levendefødte pr kuld 0,00
Døde i dieperioden, % 0,00
Fravænnede grise pr kuld 14,8614,860,00
Kuld pr. årsso 2,262,260,00
Fravænnede grise pr årsso 33,6133,610,00
Sofoder, FEso pr so 0
Økonomi
Overførte/solgte grise, pr so 9.1209.1200
Foderudgift, pr so 2.6072.6070
Veterinære omkost. pr so 0
Div. udgifter(daka,gen,KS,avl,andet) 0
Resultat
DB pr årsso, kr. 5.2805.2800
DB pr produceret gris, kr 1571570
DB besætning, kr 5.279.6505.279.6500
Hent som pdf

Copyright: SEGES Svineproduktion Ophavsretten tilhører SEGES Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. SEGES Svineproduktion påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.