16.05.2024
Smågrisenotering udarbejdet af Landbrug og Fødevarer Sektor for gris.
Smågrisenoteringen mandag den 20.05.2024Uge 21
Noteringen for slagtegrise er uændret. Søer og orner er uændret. Markedstillægget Er uændret. Nye energi- og foderpriser. 10 øres ændring giver en ændring på 3,19 kr. pr. 7 kg gris og 4,57 kr. pr. 30 kg gris.
Beregnet smågrisenotering 7 kg Ændring 52 uger gns 30 kg Ændring 52 uger gns
Basis 267,89+1,18282,10464,06+1,60489,88
Basis PRRS Positiv(a) 265,89+1,18-462,06+1,60-
Økologi - - - 877,22 0,00843,30
Markedstillæg
UK-tillæg DC 7,78 0,007,808,78 0,008,80
UK-tillæg Tican 7,78 0,007,998,78 0,008,99
Antonius 23,00 0,0023,0049,00 0,0049,00

(a)Gældende for ikke seronegative besætninger.

Kg-regulering 5-7 kg 7-9 kg 9-12 kg 12-25 kg 25-30 kg 30-40 kg
Smågrise, kr. pr. kg 14,9811,9810,668,366,316,66
Øko. smågrise, kr. pr. kg ---14,5812,839,93
Midtjysk Smågrisesalg fast kg regulering ± 6 kr. pr. kg
Markedsnoteringer - Puljenoteringer
Vejledende pris
(+/- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
7 kg Ændring 52 uger 30 kg Ændring 52 uger
SPF-Danmark PRRS Negativ ---690 0647
SPF-Danmark PRRS Positiv ---680 0632
SPF-Danmark Konventionel ---655 0607
Tysk VEZG notering (b) - - - 678 0647
Midtjysk Smågrisesalg - - - 680 0643
Vestjysk Smågrisesalg 340 0316710 0646
Bette Gris 340 0321705 0649
Porc-Ex A/S, Clean Blue (ren Blå SPF) - - - 760 0707
Porc-Ex A/S, PRRS negativ - - - 750 0695
Porc-Ex A/S, PRRS positiv - - - 730 0672

(b) Omregnet til danske kr. fra basispris 25 kg tillagt 6,00 Euro
Opdateres første handelsdag i ugen kl. 12.00

Forudsætninger søer søer smågrise smågrise slagtegrise slagtegrise
Notering (Danish Crown, kr. pr. kg) 9,00 - 12,00
Foderpriser, kr pr. FEsv 2,12 2,54 2,10
DB/gris - 198 158
0-punktspriser, kr (7 kg, 30kg, afregningspris) 257 448 12,79

Copyright: Landbrug og Fødevarer Sektor for gris Ophavsretten tilhører Landbrug og Fødevarer Sektor for gris. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Landbrug og Fødevarer Sektor for gris påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.