25.05.2023
Smågrisenotering udarbejdet af Landbrug og Fødevarer Sektor for gris.
Smågrisenoteringen mandag den 29.05.2023Uge 22
Noteringen for slagtegrise, søer og orner er uændret. Markedstillægget øko er uændret. Fald i økologiske foderpriser. 10 øre ændring giver en ændring på 3,26 kr. pr. 7 kg gris og 4,59 kr. pr. 30 kg gris.
Beregnet smågrisenotering 7 kg Ændring 52 uger gns 30 kg Ændring 52 uger gns
Basis 296,85 0,00244,45516,20 0,00451,80
Økologi - - - 832,13+43,37806,14
Markedstillæg
UK-tillæg DC 8,08 0,009,289,08 0,0010,28
UK-tillæg Tican 8,08 0,009,319,08 0,0010,32
Antonius 23,00 0,0023,0049,00 0,0049,00
Kg-regulering 5-7 kg 7-9 kg 9-12 kg 12-25 kg 25-30 kg 30-40 kg
Smågrise, kr. pr. kg 19,0716,0711,239,097,078,16
Øko. smågrise, kr. pr. kg ---15,9612,5311,11
Midtjysk Smågrisesalg fast kg regulering ± 7 kr. pr. kg
Markedsnoteringer - Puljenoteringer
Vejledende pris
(+/- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.)
7 kg Ændring 52 uger 30 kg Ændring 52 uger
SPF-Danmark PRRS Negativ 355+10235710+10494
SPF-Danmark PRRS Positiv 340+10220700+10472
SPF-Danmark Konventionel 325+10205675+10455
Tysk VEZG notering (*) - - - 700+26498
Nordjysk Smågrisesalg 385 0223690 0478
Midtjysk Smågrisesalg - - - 695 0473
Vestjysk Smågrisesalg 355 0224700 0478
Bette Gris 350 0230700 0487
Porc-Ex A/S, Clean Blue (ren Blå SPF) - - - 825 0543
Porc-Ex A/S, PRRS negativ - - - 805 0528
Porc-Ex A/S, PRRS positiv - - - 790 0501

(*) Omregnet til danske kr. fra basispris 25 kg tillagt 6,00 Euro
Opdateres første handelsdag i ugen kl. 12.00

‡
Forudsætninger søer søer smågrise smågrise slagtegrise slagtegrise
Notering (Danish Crown, kr. pr. kg) 13,20 - 13,80
Foderpriser, kr pr. FEsv 2,61 3,11 2,65
DB/gris - 201 167
0-punktspriser, kr (7 kg, 30kg, afregningspris) 271 478 14,46

Copyright: Landbrug og Fødevarer Sektor for gris Ophavsretten tilhører Landbrug og Fødevarer Sektor for gris. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Brug af programmerne er på eget ansvar. Landbrug og Fødevarer Sektor for gris påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl dispositioner og eller tab af nogen art, som brugen af programmerne måtte medføre. Udover at der kan være fejl i Excel, kan der også være programmeringsfejl.